Montessorİ eĞİtİm sİstemİ

14.05.2010 18:29

Her sınıfta farklı yaşta çocuklar,iki öğretmen ve bir sürü oyuncak.Hatta yemek pişiren öğretmen ,çiçek sulayan öğrenci.Nasıl?İlk anda çok sağlıklı gelmiyor değil mi?Peki bu yöntemin üstünde, yıllarca çalışılmış bir eğitim sistemi olduğunu söylesek?

Gitgide daha aşina olduğumuz montessori eğitimi İtalya'nın ilk kadın doktoru olan Dr. Maria Montessori tarafından geliştirilmiştir.1870 yılında doğan Dr. Maria Montessori,çeşitli ülkelerin eğitim sistemini ve çocuklarını incelemiş ve yaptığı çalışmalarla 1900'lü yıllarda etkisini gösterecek olan yöntemi geliştirmiştir.
Avrupa ama özellikle Amerikada yaygın olan Montessori eğitim yöntemi-klasik eğitimden farklı olarak-sözlü eğitimden ziyade özel tasarlanmış araçların ve oyuncakların eğitimde daha iyi olduğuna inanır.Klasik sistemle tek ortak yanı okul öncesi eğitimin önemli olduğunu savunmasıdır.
'Bir insanın en iyi konuşabildiği dil çocukluğunda öğrendiği dildir üstelik kimse ona öğretmemişken!'diyerek çocuklukta alınan doğru eğitimin hayatta nasıl etkin olduğunu anlatmaktadır.

Montessori Programı
Montessori Programının Genel Amaçları
Montessori programlarının genel amaçları çocuğun okula karşı pozitif bir tutum takınması, öğrenme sevgisi göstermesi, öz disiplin göstermesi, öz motivasyonlu olması, bağımsız olarak hareket edebilmesi, tekrardan ve çalışmaktan keyif alması, kendine güven geliştirmesi, konsantrasyon alışkanlığı kazanması, kalıcı merakının beslenmesi, iç güvenin ve düzen duygusunu geliştirmesi ve oyun oynamak yerine çalışmayı seçmesi olarak sıralanabilir. Bu amaçlardan bazıları şöyle açıklanabilir:
Çocuğun okula karşı pozitif tutum geliştirmesi: Montessori Metodunda eğitim aktivitelerinin çoğunun bireysel olması sebebiyle, çocuk kendisine çekici gelen eğitim işiyle ilgilenir. Çocuk kendi hızında çalışır ve işini istediği kadar tekrarlar. Böylelikle denemeleri başarılarının dizisi haline gelir. Bu şekilde çocuk öğrenmeye karşı pozitif tutum edinir.
Her çocuğa kendine güvenini geliştirmesi için yardımcı olunması: Montessori okullarında çalışmalar tasarlanırken, her yeni adım çocuğun zaten hakim olduğu alanlar üzerine inşa edilir. Böylelikle sık sık tekrarlanan başarısızlıkların olumsuz etkileri ortadan kalkar.
Her çocuğun konsantrasyon alışkanlığı kazanmasında yardımcı olunması: Etkili eğitim, dikkatli dinleme alışkanlığını ve söylenen / uygulanan şeye dikkat etmeyi gerektirir. Yapılan dikkat toplayıcı deneyimler süreciyle çocuk uzun süren dikkat alışkanlığı oluşturur, böylece konsantrasyon yeteneğini arttırır.
Kalıcı merakın beslenmesi: Sürekli ve kalıcı merak sürekli öğrenmenin ön koşuludur. Çocuğa uyarıcı öğrenme durumlarının zengin bir çeşitliliği arasında nitelikleri ve ilişkileri keşfetmesi için fırsatlar sağlanmalıdır. Böylelikle merak gelişir ve yaratıcı öğrenmede temel unsur kurulur.
Çocukta düzen duygusunun ve iç güvenin geliştirilmesi: İyi düzenlenmiş ve zenginleştirilmiş ancak basit bir çevre sayesinde çocuğun düzen ve güvenlik ihtiyaçları yoğun bir şekilde tatmin edilir.
Girişimde bulunma ve sürdürme alışkanlıklarının geliştirilmesi: Çekici materyaller ve eğitim etkinlikleri çocuğun iç ihtiyaçlarına göre düzenlenir. Çocuk kendi kendine yaptığı etkinliklerden zevk almaya alışır. Giderek bunlar inisiyatif alışkanlığına yol açar.
Montessori Programının Özellikleri
*Holistik (=bütüncül eğitim)
*Evrensel eğitim
*Hayat için eğitim
*Barış eğitimi
*Ahlak eğitimi
*Karakter eğitimi
*Ruhsal eğitim
Montessori Eğitim Kademeleri
Montessori metodu ilk uygulamalarında okul öncesine yönelik olmakla beraber zamanla lise eğitimine kadar uygulama alanı bulmuştur. Montessori eğitim kademeleri okul öncesi eğitiminde 0-3 ve 3-6 olarak ikiye ayrılabilir. 0-3 yaş 0-14 ay infant (=bebek) ve 14-36 ay toddler (=yeni yürümeye başlayan çocuk) olarak ikiye ayrılır. İlkokul ise 6-12 yaşı kapsar ve yaş gruplanması gereğiyle iki kademeye ayrılmaktadır. Ortaokul ve lise ise zaten üç yıllık bir aralığı kapsadıkları için tek kademelidir. Montessori ortaöğretimi Maria Montessori tarafından Erdkinder (=toprak çocukları ) olarak adlandırılmıştır.
ALINTI

Geri