PORTAGE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI” ( PEÇDEP) NEDİR?

14.05.2010 18:30

 

PORTAGE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI” ( PEÇDEP) NEDİR?PEÇDEP, 1967 yılında Wisconsin’da özel eğitim ihtiyacı olan çocukların anne-babalarına; ev ortamında çocuklarına eğitim verebilmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Hedef, eğitimciler, öğretmenler, aile hizmet çalışanları, pediatristler, terapistler ve hemşireler gibi farklı profesyonellerden oluşturulan bir grup ile ailelere destek vermektir. Ancak daha sonra sosyal ve biyolojik açıdan tehlike altında bulunan çocuklar ve ailelerine de hizmet verilmeye başlanmıştır. Her bir aile haftada bir kez ziyaret edilerek onlara dikkatli bir şekilde planlanmış, çocuklarına doğrudan eğitim verebilmelerini sağlayacak teknikleri öğreten programlar sunulmakta, çocuğun gelişimi sürekli kaydedilerek takip edilmektedir. Anne-babanın katılımı ile çocuğun var olan becerileri ortaya çıkarılıp henüz başaramadığı becerileri öğretilmeye çalışılmaktadır (Cameron, 1997). Bu program dünya genelinde 35 dile çevrilmiş ve 87 ülkede kullanılarak geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmıştır.
Programın temel özelliği ev ortamında eğitim uygulamasıdır. Haftalık ziyaretlerde eve gelen uzmanlar, anne-babalarla gelişimsel geriliği olan çocuklarına ne tür beceriler kazandırabileceklerini belirlemekte ve bu becerileri öğretme stratejilerini kararlaştırmaktadırlar. Bu öğretme stratejileri, anne-babalara yazılı olarak verildiği gibi, uzman tarafından da anne-babaya uygulamalı olarak gösterilmektedir. Ev eğitim uygulaması, çocuk okula başlayana kadar devam etmektedir. Yapılan uygulamalar değerlendirildiğinde, PEÇDEP ile özel gereksinimi olan ve tehlike altında bulunan okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimlerinin anne-babaları tarafından artırılabildiği sonucuna ulaşılmıştır. İngiltere’de son 20 yılda, özel gereksinimi olan veya tehlike altında bulunan küçük yaştaki çocuğa sahip aileler için destek sağlanması anlamında PEÇDEP, en iyi bilinen ve en geniş biçimde saygı duyulan bir yaklaşım olmuştur (Cameron, 1997).
Portage Eğitim Modeli; 0-6 yaşlar arasında normal gelişim gösteren, tehlike altında olan, tanısı konmuş özel eğitime gereksinim duyan, korunmaya muhtaç olan çocukların gelişimlerini desteklemeye yönelik hazırlanmış bir programdır. Bu program anne-baba eğitimini de temel almakta ve çocuk için en az sınırlandırıcı ortamlarda hizmet sunulmasını içermektedir.
Geri