AİLE KATILIMI

AİLE KATILIMI

 

AİLE KATILIMI
O.Ö.E. Aile katılımı
Aile eğitim etkinlikleri
Aile iletişim etkinlikleri
Ailelerin eğitim etkinliklerine katılımı
Ev ziyaretleri
Evde yapılabilecek etkinlikler
Bireysel görüşmeler ve toplantılar
Yönetim ve karar verme sürecine katılım
Bu etkinlikler yıllık plan hazırlanırken karar verilir.
Aile Eğitim Etkinlikleri
Çocuk sağlığı
Gelişim
Davranış yönetimi
İletişim
Beslenme
Ruh sağlığı gibi konularda ailenin bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik sistemli ve planlı çalışmalardır. Toplantılar,konferanslar,bireysel görüşmeler, makaleler, broşür ,el kitabı,dergiler gibi basılı araçlar ve eğitim panoları ile yapılır.
Eğitim toplantıları
Yüz yüze eğitimde mümkün olduğunca küçük gruplarla ebeveynlerin etkin olduğu çalışmalar tercih edilmeli eğitim sırasında görsel, işitsel ve teknolojik araçlar kullanılmalıdır.
U düzeninde oturulmalıdır
Aydınlatma ve ısı iyi ayarlanmalı
Göz iletişimi kurmalı
Sevecen, hoş görülü,sabırlı davranılmalı
Sen tonu ve vurgulamalara dikkat edilmeli
Toplantı kkonusu ile ilgili uyarıcı pano vemasa hazırlanmalı
Toplantı konusu ile ilgili görsel bir sunum yapılmalı
Sunumda kullanılacak teknolojik araçlar kontrol edilmeli hazırlanmalı
Konu içeriği önceden hazırlanmalı herkesin anlayabileceği örnek ve cümleler kullanılmalı
Toplantının amacı toplantı başlarken açıklanmalı
Ebeveynlerin katılımı sağlanmalı soru sorma,tartışma,rol oynama,dramatizasyon kullanılmalı
ebeveynlerden alınan yanıtlar pekiştirilmeli
Konferanslar
Önceden belirlenen konuda öğretmen, yönetici Ya da davet edilen bir konuk tarafından verilir. Eğitim panoları
Gazete haberleri,fotoğraflar,makaleler, şiir ve resimlerle ilgi çekici hale getirilmeli
Basılı materyaller ile panoda ki bilgiler zenginleştirilmeli.
Ailenin dikkati panolara yönlendirilmeli
Ailenin panodaki yazıları okuyup okumadığı gözlemlenmeli
Bireysel Görüşmler
Düzenli ve planlı oolarak yapılmallı bunun için bireysel görüşme çizelgesi hazırlanmalı
Okul ve evdeki yeni durumlarda da yapılmalı
Görüşme için uygun ortam sağlanmalı saydam ve güvenilir olduğunuzu hissettirmeli
Sadece sorunlu durumlarda değil olumlu gelişmeleri paylaşmak için de görüşme yapılmalı
Görüşmenin amacı açıklanmalı, çocuğun gelişim durumu ve davranışları hakkında bilgi verilmeli
Evdeki durumu hakkında bilgi alınmalı.
Aile İletişim Etkinlikleri
Telefon görüşmeleri:telefonla sıksık iletişim kurulmalı olumsuz konular sadece yüz yüze konuşulmakı,çocuk hakkında bilgi verilmeli sadece olumlu yorumlar yapılmalı
Kitapcıklar etkinlik örnekleri: çocukların anlattıkları hikayeleri ayrı Ya da resmin arkasına bir not tutarak ebeveynlere bilgi verebilir. Çocugun kullandığı renkler,söylediği şarkılar ve dil ile ilgili diğer ayrıntılar hakkındada veli bilgilendirilmeli. Gurupta çalışırken küçük kitapçık Ya da broşür oluşturulabilir. Çocukların anlatdıkları hikaye yazılmalı ve resimlemelerine izin verilmeli
Velilere Anaokulu Hakkında Bilgi Verebilecek Kitaplar
Yemek kitapları: Sevilen yemek tarifleri
Adres kitapları:çocuk ve personelin adres ve telefpn numaralarından oluşan bir kitap
Gezi kitapları: çoukların geziden hoşuna giden olayları anlatan kitap yapılabilir
Ayrıca “....zaman korkarım”,”Ailem”,”.... zaman kızarım”,”sevdiğim şeyler”,”anaokulunda çok eylendik” gibi kitaplar oluşturulabilir.
Aile İle İletişim Etkinlikleri
Teyp kayıtları
Fotoğraflar
Duyuru panoları
Haber mektupları:haftalık aylık Ya da on beş günde bir düzenli olarak hazırlanabilir . Çocuk yetiştirme ileilgilimakaleler,oyunçak yapımı,evde çocuklarla yapılabileçek etkinlikler bu mektuplarda yer alabilir
Yazışmalar :iki yönlü bir süreçtir. Yemek yeme, uyuma,fiziksel bütüme ve gelişim konusundaki kayıtlar önemlidir.
Toplu dosyalar: Her çocuğun büyüme ve gelişim kayıtları için toplu dosyalar tutulmalıdır. Sağlık kayıtları,gelişim çizelgeleri ve anektot kayıtları toplu dosyalarda bulunabilir. Çocugun yaptıkları sanat etkinlikleri tarihleri ile düzenli olarak yer almalıdır. Çoocuğun sosyal ve psikomotor gelişimleri kaydedilmelidir gözlem kayıtları ve anektotlar, bu şekilde çocuğun davranışlarını ve gelişmesini dönemler boyunca izleme amacı ile kullanılır. Öğretmen çocuğun daranışlarını çeşitli etkinliklerdde detaylı olarak tanımlayarak yazmalıdır. Bu gözlem kayıtları objektif olmalıdır
Zamanında başlanmalı,etkin tartışmalar yapılması sağlanmalı ve gündem dışına taşmaya izin verilmemeli,kararlar özetlenmeli, sonuç özetlenmeli ve değerlendirme yapılmalı
Okul ziyaretleri: planlanmalı ve teşfik edilmelidir
Geliş -gidiş zamanları
Ebeveynlerin eğitim etkinliklerine katılımı: ebeveyleri katılımlarına karar verirken sırasıyla, çocuklarla doğrudan çalışılmayan etkinlikler, rtin etkinlikler ve en son çoocuklarla doğrudan iletişime dayanan etkinliklere doğru bir katılım sırası izlenmlidir. Etkinliğin uygulaması hakkında bilgi verilmeli ve anlamlı işler verilmelidir
Ev ziyaretleri: Önce amaçlar oluşturulmalı ve amaçlarını gerçekleştirecek yöntemler oluşturulmalıdır
1.evdeki rutin işlein çocuk için nasıl öğrenme yaşantısı olabileceği
2. çocuk ve ebeveynin birlikte baylaşaçakları bir oyun Ya da etkinlik planlar
3. Ebeveyni dileyerek onunla konuşarak, tartışarak ve ona ilgi göstererek destekler
4.Birlikte yapılabileçek oyuncak veya evde kullanılabileçek bir araç yapar
5.Oyun oynar,öykü okur,çocuk ve ebeveyni gözlemler
6.Ebeveyne bazı konularda bilgi verir
7.Ziyzret değerlendirilir ve gelecek plan değerlendirilir.
Evde yapılabilecek etkinlikler:ebeveylerin okul öncesi hakkında bilgi edinmeleri, çocukların gelişimlerini desteklemeleri,çocukları ile zaman geçirmeyi öğrenmeleri Ya da özel bir gereksinim nedeni ile çocuğun bireysel olarak desteklenmesi amaçları ile evde yapılabilecek etkinlikler planlanır
Etkinlikler sürekli ve düzenli açık seçik ve alaşlır olmalı,etkinliğin uygulama zamanı ve yöntemi hakkında bilgi verilmelidir
Yönetim ve karar verme sürecine katılma: başarılı bir aile ketılımı ancak ebeveylerin amaçlar,hedefler ve politikaların belirlenmesinde,karar verme sürecine katılımları ile olur. Bu yolla ebeveylerin okulun amaçları iş birliği ve açik iletişim konularında katılımı garanti edilebilir