İnternet Yayıncılığı

İnternet Yayıncılığı

 

1989 yılında Açıköğretim Fakültesi bünyesinde kurulan Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Biriminde kuruluşundan bugüne kadar çeşitli e-öğrenme uygulamaları tasarlanarak uygulamaya konmuştur. Bu uygulamalardan başlıcaları Bilgisayar Destekli Akademik Danışmanlık Merkezleri, Çokluortam Alıştırma Yazılımları, İnternet’e Dayalı Deneme Sınavları, İnternet’e Dayalı Bilgi Yönetimi Önlisans Programı, İnternete Dayalı Alıştırma Yazılımları, İnternet üzerinden yayınlanan elektronik ders kitapları ve televizyon programları ile İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programının 3. ve 4. sınıflarına ait olan derslerin web ortamına aktarılmasıdır.

Uygulamaların tümünün tasarımı, yayını, yayında olan derslerin ve sunulan hizmetlerin bakımı BDE birimi tarafından yapılmaktadır. BDE biriminde eğitim tasarımcısı, grafiker ve canlandırmacı olarak 20 tam zamanlı uzman görev almaktadır. Ayrıca Anadolu Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde okuyan 90 öğrenci ses, grafik, canlandırma ve gerçekleştirme konularında yarı zamanlı olarak BDE biriminde görev yapmaktadır.

Eğitim yazılımı tasarım ve geliştirme sürecinde konu uzmanı, editör, eğitim tasarımcısı, seslendirmeci, oyuncu ve canlandırmacı olarak Anadolu Üniversitesi’nin çeşitli birimlerinde görevli 250’den fazla öğretim elemanı da destek vermektedir.

Yapım sürecinde üç ses stüdyosu, bir video stüdyosu, bir test laboratuarı ve bir çevrimiçi danışmanlık odası kullanılmaktadır. Üretimi tamamlanan eğitim yazılımlarının yayını toplam 32 işlemci barındırıan üç sunucu kümesi üzerinden yayınlanmaktadır. TTNET üzerinde 500 Mbps Metro Ethernet bant genişliğine sahip internet hatlarından yayın yapılmaktadır