Öğretim Ortamları

Öğretim Ortamları

 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uzaktan eğitim sürecinde öğrenme genellikle öğrenci merkezli olarak sürdürülmektedir. Bu nedenle de hazırlanan tüm öğretim materyalleri biçim ve içerik açısından öğrencinin kendi kendine öğrenmesini sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi’nde bugün ders kitapları, televizyon programları, akademik danışmanlık hizmetleri, e- öğrenme hizmetleri ve videokonferans uygulamaları ana öğretim materyallerini oluşturmaktadır. Sistemde buna ek olarak sınav ve öğrenci destek hizmetleri de yer almaktadır.

BASILI MATERYALLER
Uzaktan eğitimde ders kitabı tasarımı, yazımı, basımı ve dağıtımı hem çok zaman almakta, hem de bilgi, beceri, deneyim ve çok güçlü bir teknik altyapı ile uzman bir ekibi gerektirmektedir. Ders kitabı yazımında en önemli süreç, öğrenme içeriğinin belirlenmesinden sonra öğrenciyi çok iyi tanıyıp onun öğrenme durumlarının saptanmasıdır. Öğrencinin kendi kendine öğrenmesinde etkili ve verimli bir materyal olan ders kitabı; düşünceleri, kavramları, olguları tam, doğru ve anlaşılır biçimde tümevarım yöntemiyle ileten, biçimsel (renk, şekil, büyüklük, çizim ya da fotoğraf) açıdan çeşitli özelliklere sahip bir öğretim aracıdır. Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi’nde temel öğretme-öğrenme aracı olan ders kitapları 1982’den beri uzaktan eğitim tekniğine göre ve öğrencinin kendi kendine öğrenmesini sağlayacak şekilde planlı ve örgütlü bir çalışma sonucunda hazırlanmaktadır. Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi’nde kullanılan ders kitapları, alanında deneyimli ve uzman bilim adamları, editör, eğitim teknologları, televizyon editörü, sanat danışmanları, dil ve ölçme-değerlendirme uzmanları tarafından tasarlanıp yazılmaktadır. Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi’nde başlangıçta kitap yazımına ilişkin geleneksel tasarım ilke ve yöntemleri kullanılmış, 1999 yılından bu yana yeniden yapılanmaya gidilerek yeni bir tasarım grubu oluşturulmuştur. Yine bu tarihten itibaren bütün önlisans ve lisans programlarına ait kitapların ders içerikleri gözden geçirilmiş ve kitapların yeniden yazım süreci başlatılmıştır. Öğrencinin kendi kendine çalışmasını sağlayacak şekilde düzenlenen ders kitapları, çağdaş eğitim teknolojisi yöntemleri doğrultusunda, İnternet ve televizyon programlarıyla uyumlu olarak basılıp öğrencilere ulaştırılmaktadır. Bugüne kadar yeniden tasarımlanarak yayım ve basımı gerçekleştirilen farklı türdeki kitapların sayısı 281’dir. Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi’nde her yıl yaklaşık 5 milyon kitap öğrencilere ulaştırılmaktadır. Kitap yazımları alanlarında uzman 605 öğretim üyesinin yazarlığında ve 162 öğretim üyesinin editörlüğünde gerçekleştirilmektedir.

RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMLARI
Uzaktan Eğitim Sistemi’nde basılı materyalleri destekleyen Televizyon ve Radyo programları, yaratıcı süreçler sonucunda gelişmiş teknik olanaklar işe koşularak eğitim teknologları ve deneyimli teknik ekibin işbirliği ile üretilmektedir.
Televizyon ve radyo programları hazırlanırken, basılı malzeme içinden televizyon ya da radyoda sunulabilecek konular, program koordinatörleri, editör, senaryo yazarı ve yönetmen işbirliğiyle belirlenmektedir. Bundan sonraki aşamalar, senaryo yazımı, programların yapımı ve yayınlanmasıdır.
Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi’nin kuruluşundan bugüne kadar önlisans, lisans tamamlama ve lisans programlarına yönelik olarak hazırlanan televizyon programı sayısı yaklaşık 5200, yayınlanan radyo programlarının sayısı ise 400’dür. 2008-2009 öğretim yılına kadar TRT’nin 4. kanalında yayınlanan televizyon ders programlarında 508 öğretim üyesi görev almış; yılda 24 hafta, haftada 37 saat ve yılda 888 saat televizyon yayını yapılmıştır.
Şu anda ise İnternet üzerinden bireyselleştirilmiş olarak öğrencilere ulaştırılan televizyon eğitim programları ile öğrenciler, istedikleri zamanda istedikleri kadar ders çalışıp bilgilerini pekiştirebilmektedirler. Ayrıca öğrenciler televizyon eğitim programlarını DVD formatında da temin ederek kullanabilmektedirler.

 


CANLI YAYINLAR
Uzaktan Eğitim Sistemi içinde yer alan İşletme, İktisat ve Açıköğretim Fakülteleri öğrencilerinin ara, yıl sonu ve bütünleme sınavlarına daha iyi hazırlanmaları amacıyla başlatılan ve 1999 yılından 2008-2009 öğretim yılına kadar devam etmiş olan “Sınava Hazırlık” programları TRT 4’ten bir hafta süreyle banttan, bir hafta da canlı olarak yayınlanmıştır. “Sınava hazırlık canlı yayın” programlarına 0-800lü hatlar ile katılmış olan öğrenciler, en çok zorlandıkları soru ve konular hakkında ilgili dersin öğretim elemanından bire bir bilgi alma şansı bulmuşlardır.
Böylelikle, Uzaktan Eğitim Sistemi’nde televizyonla etkileşimli (interaktif) eğitim olanağı uygulamaya geçirilmiş ve üniversitemiz ulusal yayın ağında canlı yayın yapan ilk üniversite olmuştur. 
ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER
Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim gören öğrencilerimizin kurum ile iletişimlerini sağlamak, üniversitemizde gerçekleştirilen çeşitli etkinlik ve haberleri duyurmak, öğrencilerin üniversiteleri ve fakültelerini daha iyi tanımalarını sağlamak amacı ile 1998 yılında başlatılan ve 2008-2009 öğretim yılına kadar devam eden “Üniversitemizden Haberler” uygulaması, TRT 4 ekranlarından 15 günde bir yayınlanmış, bu programlar 10 dakikadan oluşmuş ve eğitim-öğretim süresi boyunca sürdürülmüştür.
 
VİDEOKONFERANS
Anadolu Üniversitesi Uzaktan eğitim Sistemi’nde kullanılan bir diğer öğretim bileşeni Videokonferanstır. Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi, üniversitelerle kurduğu işbirliği çerçevesinde karasal hatlar üzerinden ve uydu bağlantılı olarak videokonferans ortamını oluşturmuştur ve ilk denemesini 1997 yılında gerçekleştirmiştir.

1999’da Kazakistan’daki Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi’nin Ekonomi bölümünde öğrenim gören öğrenciler pazarlama derslerini videokonferans tekniği ile Eskişehir’den, Üniversitemizden aldılar. 2004-2005 öğretim yılından beri ise Videokonferans uygulaması ile KKTC ve Siirt'deki öğrencilere 16 farklı ders için haftada 22 saat Akademik Danışmanlık dersleri yürütülmektedir.

Ayrıca 2007 yılından buyana Almanya (Köln), Ankara ve İstanbul (Aksaray) ile videokonferans bağlantıları gerçekleştirilmektedir. 
AKADEMİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Akademik Danışmanlık, Uzaktan Eğitim Sistemi’nin en önemli unsurlardan biridir. Bu yöntemle öğrenciler, anlayamadıkları konuları öğretim üyelerine yüz yüze danışarak kavrayabilir, diğer öğrencilerle etkileşerek, öğrendiklerini pekiştirirler. Türkiye’de bir çok üniversitenin destek verdiği bu hizmetin temel amacı, alanında uzman öğretim üyeleri ile öğrencileri buluşturup, daha iyi öğrenmenin sağlanması için öğrencilerle etkileşimi artırmaktadır. Danışmanlık Hizmetleri; 10 ders için toplam 74 merkezde,700 üzerinde öğretim elemanı tarafından akşamları veya hafta sonlarında üniversite kampüslerinde yürütülmektedir.

 
e-ÖĞRENME HİZMETLERİ
Öğrencilerimizin, İnternet üzerinden istedikleri zamanda ve istedikleri yerde ders çalışmalarını sağlayan bir dizi elektronik öğrenme (e-Öğrenme) hizmetinden oluşmaktadır. Öğrencilerimizin e-Öğrenme etkinliklerinden ücretsiz olarak 7 gün 24 saat yararlanmaları mümkündür.
 

SESLİ KİTAP


2004-2005 öğretim yılında başlatılan sesli kitap hizmeti, görme engelli ya da ekrandan kitap okumakta güçlük çeken öğrenciler için uygulamaya konulmuştur. Kitaplar üniversitemiz Devlet Konservatuarı öğretim üyeleri ve Tiyatro Anadolu sanatçıları tarafından radyofonik bir biçimde seslendirilmekte, ses efektleri ile anlatım zenginleştirilmekte ve mp3 olarak İnternet’ten yayınlanmaktadır. Ayrıca isteyen öğrenciler için sesli kitaplar CD, ses kaseti gibi çeşitli formatlarda da hazırlanabilmektedir. Sesli kitap hizmeti kapsamında 32 ders hem İnternet’ten e-sesli kitap olarak yayınlanmakta hem de görme engelli öğrencilerimize CD olarak gönderilmektedir.